08-34 21 22

Stukad fot


Har du stukat foten? Här kan du läsa mer om vad som hänt och hur du kan hantera en stukad fot på bästa sätt.

Stukad fot – Skada på vävnaden runt leden

En stukning eller vrickning innebär att du skadat vävnaderna runt leden. Ofta innebär detta även att du fått en blödning i ett närliggande muskelfäste. Blödningen gör att det stukade stället blir svullet. Om du stukat foten gör det mer eller mindre ont när du försöker stödja på den.

Det är en mycket vanlig idrottsskada att stuka eller vricka sig i samband med utövande av motion och idrott.

Stukad fot – Vad kan du själv göra?

Stukad fot i högläge:

För att dämpa svullnad och känna mindre smärta kan du läge den stukade foten i högläge. Du kan exempelvis ligga på golvet och ha den stukade foten på en stol eller soffa.

Is på den stukade foten:

För att känna mindre smärta kan du lägga is i en plastpåse mellan lagren på den elastiska bindan. Observera att ispåsen inte ska läggas direkt på huden då kylan kan göra skada på de stukade foten.

Binda den stukade foten:

Skadan läker ofta mycket fortare om du kan minska blödningen. Det kan du försöka göra genom att linda den stukade foten med en elastisk binda. Det är bra att linda den stukade foten hårt till att börja med för att minska svullnaden. Spänn den elastiska bindan maximalt mellan varje varv. Lossa sedan på bindan när det har gått ca tio till  femton minuter. Om du känner av domningar runt eller i den stukade foten måste du lossa på bindan på en gång.

Stukad fot och sjukvård

En svår stukning kan ofta vara svår att skilja från ett benbrott varför vi rekommenderar dig att kontakta din vårdcentral om du har mycket ont, har en tydlig svullnad eller om du inte kan stödja på eller röra den stukade foten.

Stukad fot – Behandling

Den akuta insatsen är helt avgörande för hur snabbt en stukad fot läker. Vid en stukning har vävnaden runt om leden skadats och ganska så snabbt efter du gjort illa dig ska du börja belasta på foten. Försök gå så normalt du kan.

Hos oss får du hjälp med träningsprogram för foten så den inte stukas igen, vilket är vanligt om man inte tränar upp foten efter en stukning.


Önskar du hjälp?

Kontakta oss här