08-34 21 22

Meniskskada


Meniskskador står bland de vanligaste knäskadorna, särskilt bland idrottare och individer som deltar i aktiviteter med mycket löpning, hoppning och snabba riktningsförändringar. Meniskerna, två halvmåneformade broskplattor som fungerar som stötdämpare mellan lårbenet och skenbenet, är avgörande för knäledens funktion och stabilitet. Skador på dessa strukturer kan orsaka betydande smärta, svullnad och begränsad rörlighet i knät, vilket kan påverka en persons förmåga att utföra vardagliga aktiviteter och idrotta.

Vad är meniskskador?

Meniskskador kan variera i omfattning från mindre revor som kan läka med konservativ behandling, till mer omfattande skador som kräver kirurgiskt ingrepp. Dessa skador klassificeras vanligen efter deras plats på menisken – den inre (mediala) eller yttre (laterala) – samt efter typen av skada, såsom revor, klyvningar eller degeneration.

Olika typer av meniskskador

Meniskskador delas in i akuta och degenerativa skador. Akuta skador är ofta resultatet av en specifik händelse, vanligen när knäet vrids under belastning medan foten är stadigt placerad på marken. Degenerativa skador utvecklas över tid och är vanligare hos äldre individer, där åren av användning leder till förslitning av menisken.

Symtom på meniskskada

En meniskskada kännetecknas ofta av smärta i knäet, svullnad och en känsla av att knät ”låser sig” eller inte kan röra sig fritt. Specifika symtom kan variera beroende på skadans typ och placering.

Hur känns meniskskada?

Typiska tecken på meniskskada inkluderar:

 • Smärta vid rörelse eller belastning av knäet, särskilt när man vrider eller böjer det.
 • Svullnad som utvecklas inom några timmar efter skadan.
 • En känsla av att knäet hakar upp sig eller låser sig vid försök att böja eller sträcka det.
 • Ibland, en känsla av att knäet ger vika eller inte är stabilt.

Skillnaden mellan yttre och inre meniskskador

 • Inre Meniskskador: Den inre menisken är mindre mobil på grund av dess fäste till det mediala kollateralligamentet, vilket gör den mer sårbar för skador. Symtom inkluderar smärta på insidan av knäet.
 • Yttre Meniskskador: Skador på den yttre menisken är mindre vanliga och kan associeras med mer komplexa knäskador. Symtom kan inkludera smärta på knäets yttre sida.

Förståelsen av meniskskador är avgörande för att korrekt identifiera och behandla dessa tillstånd. Tidig diagnos och lämplig behandling kan förbättra prognosen och minimera risken för långsiktiga komplikationer, såsom artros i knäleden.

Diagnostisering av meniskskada

Noggrann diagnostisering är avgörande för att fastställa den mest effektiva behandlingsplanen för meniskskador. Processen börjar vanligtvis med en detaljerad anamnes och en fysisk undersökning, följt av bildgivande tester för att bekräfta diagnosen och bedöma skadans omfattning.

Kliniska tester

Under den fysiska undersökningen kan läkaren utföra specifika kliniska tester för att identifiera meniskskador, såsom McMurrays test, där läkaren böjer och sträcker patientens knä med en vridande rörelse för att se om det framkallar smärta eller ett ”klickande” ljud. Ett annat vanligt test är Apleys kompressionstest, där patienten ligger på magen med knäet böjt i 90 grader, och läkaren applicerar nedåtriktat tryck samtidigt som knät roteras.

Bildgivande undersökningar

För att bekräfta diagnosen och bedöma skadans exakta natur och omfattning kan bildgivande tester såsom magnetresonanstomografi (MRI) rekommenderas. MRI är särskilt användbart eftersom det inte bara kan visa meniskskador med hög upplösning utan också identifiera andra möjliga knäskador som ligament- eller broskskador.

Behandlingsalternativ för meniskskador

Behandlingsplanen för en meniskskada beror på flera faktorer, inklusive skadans typ, omfattning och patientens aktivitetsnivå. Behandlingsalternativen varierar från konservativa icke-kirurgiska metoder till kirurgi, beroende på skadans allvarlighetsgrad och patientens specifika behov.

Konservativ behandling

Icke-kirurgisk behandling är ofta förstahandsvalet för mindre meniskskador och kan inkludera:

 • Vila: Undvik aktiviteter som belastar knät och kan förvärra skadan.
 • Is: Applicera is på knäet i 20-minuters intervaller flera gånger om dagen för att minska svullnad och smärta.
 • Kompression: Använd en elastisk kompressionsbinda för att minska svullnad.
 • Högläge: Håll knäet högre än hjärtat för att minska svullnad.
 • Antiinflammatoriska läkemedel: icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan hjälpa till att hantera smärta och inflammation.
 • Fysioterapi: Anpassade övningar kan stärka musklerna runt knäet, förbättra flexibilitet och stabilitet och därmed främja läkning.

Kirurgiska ingripanden

För mer allvarliga meniskskador eller i fall där konservativ behandling inte ger önskat resultat kan kirurgi vara nödvändig. Det finns två huvudsakliga kirurgiska alternativ:

 • Meniskreparation: Syftet är att reparera den trasiga menisken genom att sy ihop revan, vilket är mest lämpligt för yngre patienter med stora, rena tårar nära meniskens yttre kant där blodförsörjningen är bättre.
 • Meniskektomi: Innebär delvis eller total borttagning av den skadade menisken, vanligtvis genom artroskopisk kirurgi. Denna metod används oftare för degenerativa meniskskador eller när en reparation inte är möjlig.

Valet av behandlingsmetod beror på en rad faktorer, inklusive patientens ålder, aktivitetsnivå och meniskskada specifika karaktär. Ett noggrant samråd med en ortoped eller idrottsmedicinsk specialist är avgörande för att bestämma den mest lämpliga behandlingen.

Rehabilitering efter meniskskada

Efter en meniskskada, vare sig behandlingen har varit konservativ eller kirurgisk, är rehabilitering avgörande för en framgångsrik återhämtning. Rehabiliteringsprocessen syftar till att återställa knäets styrka, rörlighet, och funktion samt minska risken för framtida skador.

Initiala åtgärder

De första stegen i rehabiliteringen fokuserar på att minska smärta och svullnad samt att skydda menisken från ytterligare skador. Initiala åtgärder kan inkludera modifiering av aktiviteter, användning av is och kompression, samt skonsamma rörelseövningar för att upprätthålla rörlighet utan att belasta menisken för mycket.

Övningar för meniskskador

Ett skräddarsytt övningsprogram utvecklat av en fysioterapeut är kärnan i rehabiliteringsprocessen. Programmet kan innehålla:

 • Styrkeövningar: För att bygga upp musklerna runt knäet, särskilt quadriceps och hamstring, vilket stödjer knäets stabilitet.
 • Flexibilitetsövningar: För att förbättra rörligheten i knäet och minska stelhet.
 • Balans och Proprioception: För att förbättra knäets känsla och kontroll, vilket är viktigt för att förhindra framtida skador.

Operation och eftervård

För patienter som genomgår kirurgi för meniskskador, inkluderar eftervården specifika rehabiliteringsprotokoll för att främja läkning och återställa funktion.

Meniskreparation

Efter en meniskreparation kan patienten behöva använda kryckor och en knäortos för att begränsa belastningen på det reparerade området. Rehabiliteringen inkluderar gradvis ökande övningar för att stärka och stabilisera knäet, med en noggrann återgång till full aktivitet.

Meniskektomi

Eftervården efter en meniskektomi kan möjliggöra en snabbare återgång till aktivitet, men det är viktigt att följa ett anpassat rehabiliteringsprogram. Fokus ligger på att återställa rörlighet och styrka samt att minska risken för långsiktiga problem som artros.

Träning och återgång till sport efter meniskskada

Återgång till sport och fysiska aktiviteter efter en meniskskada kräver noggrann planering och genomförande för att undvika återkommande skador.

Gradvis återgång till aktivitet

En stegvis återgång till träning rekommenderas, där belastningen gradvis ökas för att undvika överbelastning av den läkande menisken. Detta kan innebära att börja med lågintensiva aktiviteter och gradvis införa mer krävande övningar.

Förebyggande träning

För att minimera risken för framtida meniskskador är det viktigt att inkludera förebyggande övningar i träningsprogrammet. Detta kan innebära styrke- och stabilitetsövningar för underkroppen, särskilt riktade mot musklerna runt knäet, samt teknikträning för att förbättra rörelsemönster.

Rehabilitering efter en meniskskada är en omfattande process som kräver tålamod och engagemang. Genom att följa ett välplanerat rehabiliteringsprogram och gradvis återgå till sportaktiviteter kan individer återfå full funktion och minimera risken för framtida skador. Samarbetet med en fysioterapeut eller en rehabiliteringsspecialist är avgörande för att säkerställa en säker och effektiv återhämtning.

Specifika tillstånd

Förståelse för de specifika typerna av meniskskador kan hjälpa i diagnostiseringen och utformningen av behandlingsplaner.

Lateral (Yttre) meniskskada

Lateral meniskskada påverkar den yttre delen av knäet och kan uppstå antingen genom akut trauma eller som en del av en mer komplex knäskada. På grund av den yttre meniskens större rörlighet jämfört med den inre menisken, är isolerade skador mindre vanliga och ofta associerade med skador på andra strukturer såsom det laterala kollateralligamentet eller det främre korsbandet.

Medial (Inre) meniskskada

Medial meniskskada är vanligare och sker ofta på grund av en kombination av böjning och vridning i knäet, vilket är en vanlig mekanism i många sporter. På grund av dess fäste till det mediala kollateralligamentet är den inre menisken mindre mobil, vilket ökar risken för skada.

Degenerativ meniskskada

Degenerativa meniskskador är vanliga hos äldre och uppstår som ett resultat av gradvis nedbrytning av meniskvävnaden. Dessa skador karakteriseras ofta av kronisk smärta och stelhet i knäet, och behandlingen fokuserar på att hantera symtomen och förbättra funktionen snarare än att återställa menisken till dess ursprungliga skick.

Läkningstid och prognos för meniskskador

Läkningstid för en meniskskada varierar beroende på flera faktorer, inklusive skadans omfattning, den valda behandlingen och patientens övergripande hälsa och aktivitetsnivå.

Vad påverkar läkningstiden?

 • Skadans typ och omfattning: Större eller mer komplexa skador kan kräva längre tid för läkning.
 • Behandlingsmetod: Kirurgiska ingrepp kan ha längre återhämtningstider jämfört med konservativ behandling.
 • Individens återhämtningsförmåga: ålder, allmänhälsa och aktivitetsnivå kan påverka hur snabbt en person återhämtar sig.

Förväntningar på lång sikt

Med rätt behandling och rehabilitering är prognosen för meniskskador generellt god. Många patienter återgår till sin tidigare aktivitetsnivå utan långvariga problem. Det är dock viktigt att följa rehabiliteringsplanen noggrant och att gradvis återgå till aktiviteter för att minimera risken för återkommande skador.

Tankar från Idrottsskadespecialisterna

Meniskskador är ett vanligt problem som kan påverka människor i alla åldrar, särskilt de som deltar i fysisk aktivitet. Förståelse för skadans natur, noggrann diagnostisering och en skräddarsydd behandlingsplan är avgörande för en framgångsrik återhämtning. Genom att följa ett anpassat rehabiliteringsprogram och gradvis öka belastningen kan individer återfå full funktion i knäet och återvända till sina önskade aktiviteter.

Att ta hand om knäet efter en meniskskada, oavsett om behandlingen är konservativ eller kirurgisk, är viktigt för att säkerställa långsiktig hälsa och undvika framtida skador. Samarbetet med vårdpersonal, som fysioterapeuter och ortopeder, spelar en nyckelroll i återhämtningsprocessen, och deras vägledning bör följas noggrant för att uppnå bästa möjliga resultat.


Önskar du hjälp?

Kontakta oss här