08-34 21 22

Knä ur led


Knäskador är bland de mest förekommande sportrelaterade skadorna, och specifikt problematiken kring ett knä som hoppar ur led kan vara särskilt besvärlig för idrottare och fysiskt aktiva personer. Denna typ av skada kan orsaka inte bara akut smärta och funktionsnedsättning utan även långvarig osäkerhet och rädsla för återkommande episoder. Förståelsen av dessa skador, deras hantering och förebyggande åtgärder är avgörande för en säker återgång till sport och dagliga aktiviteter. Denna artikel syftar till att ge en omfattande översikt över knäskador där knäet hoppar ur led, inklusive orsaker, diagnos, behandling, och rehabilitering.

Knäskador: När knäet hoppar ur led

När ett knä ”hoppar ur led”, refererar det oftast till en patellar luxation eller subluxation – en skada där knäskålen (patella) glider ut ur sin normala position i knäleden. Detta kan ske antingen genom en direkt kraftig påverkan mot knäskålen eller genom en plötslig vridning av knäet under viktbelastning. Symtomen inkluderar akut smärta, svullnad, och i många fall en synlig förskjutning av knäskålen.

Diagnos och initial behandling

Diagnosen ställs ofta baserat på patientens beskrivning av händelseförloppet samt en fysisk undersökning. I vissa fall kan ytterligare bildgivande diagnoser som röntgen eller MR krävas för att utesluta andra skador som meniskskador eller skador på korsbanden.

 

Initial behandling

Omedelbart efter skadan är det viktigt att tillämpa RICE-principen (Vila, Is, Kompression, Elevation) för att minska smärta och svullnad. Om knäskålen inte har återgått till sin ursprungliga position spontant, kan en läkare eller annan vårdgivare behöva justera den tillbaka på plats. Detta bör dock endast utföras av en professionell för att undvika ytterligare skada.

Läktid och återhämtning

Efter initial behandling och diagnos börjar en period av läkning och återhämtning. Läktiden för en knäskada där knäet hoppat ur led varierar stort beroende på skadans omfattning och individens allmänna hälsotillstånd. Generellt kan läkningen ta allt från några veckor till flera månader. Under denna tid är det avgörande att följa de råd och rehabiliteringsplan som utarbetats av din vårdgivare.

 

För att underlätta läkningen rekommenderas ofta en gradvis återgång till belastning, där man börjar med övningar för att stärka musklerna runt knäet utan att belasta leden för hårt. Det är även viktigt att undvika aktiviteter som kan förvärra skadan under denna tid.

Rehabilitering och återhämtning

Ett framgångsrikt rehabiliteringsprogram är centralt för en fullständig återhämtning och för att minimera risken för framtida skador. Rehabiliteringsprogrammet bör vara individuellt anpassat och kan inkludera en kombination av fysioterapi, styrke- och stabilitetsövningar, samt specifika övningar för att förbättra balans och proprioception (kroppens förmåga att känna sin position i rymden).

 

Ett typiskt rehabiliteringsprogram börjar med lågintensiva övningar som gradvis ökas i svårighetsgrad. Målet är att återställa knäets fulla rörelseomfång, stärka de stödjande musklerna och förbättra funktionen så att du kan återgå till dina vanliga aktiviteter och sporter utan begränsningar.

Behandling av återkommande problematik

För individer vars knä hoppar ur led upprepade gånger, eller där konserv

ativ behandling inte ger tillräcklig stabilitet, kan ytterligare behandlingsmetoder behövas. Det är viktigt att noggrant utvärdera knäets strukturella integritet samt undersöka eventuella underliggande orsaker till återkommande luxationer.

 

Behandlingsstrategier för återkommande problematik kan inkludera:

 

 • Anpassade Rehabiliteringsprogram: Mer fokuserade rehabiliteringsprogram som tar hänsyn till eventuella unika förutsättningar eller svagheter som kan bidra till återkommande problem.
 • Ortos: Användning av skräddarsydda ortoser eller knäskydd som erbjuder extra stöd och stabilitet under aktivitet, kan hjälpa till att förebygga framtida episoder.
 • Styrke- och Flexibilitetsträning: Specifikt riktade mot att förbättra muskelbalans och kontroll över knäleden.
 • Kirurgiska Alternativ: I vissa fall kan kirurgi vara nödvändig för att återställa knäets stabilitet. Det kan inkludera åtgärder som rekonstruktion av ligament eller repositionering av knäskålen för att förbättra dess spårning och minska risken för framtida dislokationer.

 

Varje behandlingsstrategi bör diskuteras noggrant med en specialist inom ortopedi eller idrottsmedicin för att säkerställa att den mest lämpliga och effektiva behandlingsvägen väljs. Det är viktigt att komma ihåg att en lyckad återhämtning kräver tålamod, noggrann uppföljning och, i många fall, en betydande tidsåtagande för rehabilitering.

Smärtbehandling

Smärtbehandling spelar en kritisk roll i rehabiliteringsprocessen för knäskador där knäet har hoppat ur led. Effektiv smärtlindring inte bara minskar obehag utan underlättar också en mer aktiv deltagelse i rehabiliteringsprogrammet. Metoder för smärtbehandling kan inkludera:

 

 • Medicinering: Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan rekommenderas för att minska inflammation och smärta. Det är viktigt att använda dessa läkemedel enligt läkares anvisningar för att minimera risker och biverkningar.
 • Kyla och Värme: Användning av ispackningar under de första dagarna efter skadan för att minska svullnad och smärta. Efter detta initiala skede kan värmeterapi hjälpa till att lindra muskelspänningar och öka blodflödet till det skadade området.
 • Fysioterapi: Specifika tekniker såsom TENS (Transkutan Elektrisk Nervstimulering) eller ultraljudsterapi kan användas för att minska smärta.

Kirurgiska alternativ

För patienter vars knä upprepade gånger hoppar ur led, och där konservativ behandling inte har resulterat i förbättrad stabilitet, kan kirurgiska alternativ övervägas. Kirurgi kan syfta till att reparera eller återuppbygga skadade ligament, korrigera felställningar som bidrar till instabilitet, eller återpositionera knäskålen för att förbättra dess rörelsebana. De vanligaste kirurgiska ingreppen inkluderar:

 

 • MPFL-rekonstruktion (Medial Patellofemoral Ligament): Återuppbyggnad av ligamentet som hjälper till att stabilisera knäskålen.
 • Tibia tuberositetstransfer: Förskjutning av knäskålens fästepunkt på skenbenet för att förbättra dess inriktning och minska risken för dislokationer.
 • Lateralt release: Avlägsnande av spänning i de yttre ligamenten på knäet för att tillåta knäskålen att positioneras korrekt.

 

Beslutet om kirurgi bör göras i samråd med en specialist, och det är viktigt att noggrant överväga de potentiella fördelarna och riskerna.

Rehabiliteringsprogram efter operation

Efter en kirurgisk åtgärd är ett strukturerat rehabiliteringsprogram avgörande för att återställa knäets funktion och styrka. Rehabiliteringsprocessen efter operationen är vanligtvis indelad i flera faser, som gradvis ökar i intensitet:

 

 • Tidig fas: Fokus ligger på att minska svullnad, skydda reparationsområdet och gradvis öka rörligheten i knäet.
 • Mellanskede: När läkning tillåter, börjar ett program med stärkande övningar för att bygga upp musklerna runt knäet.
 • Sen fas: Introduktion av mer specifika övningar för att återgå till sport eller dagliga aktiviteter, inklusive balans- och proprioceptionsträning.

 

En individuellt anpassad rehabiliteringsplan, utarbetad i samråd med fysioterapeuter och läkare, är nyckeln till en framgångsrik återhämtning och för att minimera risken för framtida skador.

Förebyggande strategier och övningar

Efter att ha återhämtat sig från en knäskada där knäet hoppat ur led, är det viktigt att vidta åtgärder för att förebygga framtida skador. Förebyggande strategier inkluderar:

 

 • Styrketräning: Övningar som fokuserar på att stärka musklerna runt knäet, särskilt lårets framsida (quadriceps) och baksida (hamstrings), kan bidra till att stabilisera knäleden.
 • Flexibilitet: Regelbunden stretching av muskler runt knäet och höften kan förbättra rörligheten och minska risken för skador.
 • Balans- och proprioceptionsträning: Övningar som förbättrar balans och kroppens förmåga att känna sin position i rymden kan minska risken för felsteg och vrickningar som kan leda till knäskador.
 • Teknik och form: Inom idrott och träning är det viktigt att använda korrekt teknik och form för att undvika onödig belastning på knäet.
 • Utrustning: Användning av korrekt utrustning, inklusive skor med lämplig stöd, kan bidra till att förebygga knäskador.

Tankar från Idrottsskadespecialisterna

Att hantera en knäskada där knäet hoppat ur led kräver en välplanerad och genomtänkt strategi. Från initial behandling och rehabilitering till långsiktiga förebyggande åtgärder, är varje steg i processen viktigt för att säkerställa en framgångsrik återhämtning och för att minimera risken för framtida skador. Vikten av att arbeta tillsammans med ett team av vårdgivare, inklusive läkare och fysioterapeuter, kan inte nog understrykas. Slutligen, kom ihåg att lyssna på din kropp och inte skynda tillbaka till full aktivitet för snabbt, eftersom tålamod ofta är nyckeln till en fullständig och hållbar återhämtning.

 

Att ta hand om ditt knä är en investering i din framtida hälsa och välbefinnande. Med rätt tillvägagångssätt och resurser kan du övervinna skador och fortsätta njuta av de aktiviteter du älskar.


Önskar du hjälp?

Kontakta oss här