08-34 21 22

Impingement


Symptom och tecken på Impingement

Impingement är ett inklämningssyndrom i axelleden, det kan vara en muskel, slemsäck eller sena som är inklämd. Axelskadan beror oftast på överbelasning av axeln. Smärtan sitter i axeln och en bit ned på armen och smärtans karaktär kan vara huggande, kraftig värk, ömhet och kraftlöshet. Att lyfta armen uppåt-utåt (80-120 grader) från kroppen smärtar, även att lyfta armen frammåt-uppåt eller bakåt-uppåt  kan smärta. Värken kan även vara i vila.

Axelleden är kroppens rörligaste led och medför därför att den lättare kan skadas. Impingement drabbar oftast personer som jobbar länge med armen i axelhöjd, det ger en ogynsamm position för axelleden. Personer med yrken som exempelvis målare, frisörer, industriarbatare och hantverkare drabbas. Idrotter där impingement är vanligt är simning och handboll. Dessa personer är extra utsatta, annars kan ett impingemnet uppkomma vid  snabb överbelastning som exempelvis vid renovering och tung styrketräning.


Behandling av Impingement

Det är viktigt att vila från de rörelser som smärtar, undvik statiskt arbete i axelhöjd som provocerar smärtan. Beroende på vilken struktur som är inklämd så behandlas skadan olika. Mjukdelsbehandling  och rehabiliteringsträning hjälper bra mot Impingement. Kortisoninjektion är annars bra om inget av tidigarenämnda behandlingar har någon effekt.


Önskar du hjälp?

Kontakta oss här