08-34 21 22

Rygg & Nackbesvär


Ryggsmärta:

Att ha ont i ryggen är väldigt vanligt både hos idrottare och gemene man och kan bero på många olika faktorer. Ryggsmärta är efter förkylning vår största folksjukdom. Ofta beror ryggsmärta på spända och eller svaga muskler Smärtan kan också komma från muskelfästen, ligament, eller lederna i ryggen.

Akut ryggsmärta kan uppstå tex vid ett felaktigt lyft, hastiga rörelser, tackling etc.

Långvarig smärta i ryggen (mer än 3 mån) kan uppstå på grund av allt från överbelastning under längre tids hård träning med felaktig teknik, till för lite träning, dålig hållning och felaktig ergonomi.

Vid stark akut ryggsmärta utan trauma är det naturligt att känna oro över att det är en allvarlig skada eller sjukdom i ryggen. Det är dock väldigt ovanligt att ryggsmärta är av allvarlig orsak, de flesta som får rätt behandling och hjälp blir oftast bättre inom 2-3 veckor.

 

Ryggskott/ Akut lumbago:

Vid ryggskott uppträder smärta i ländryggen med eller utan utstrålande smärta till höften, ljumsken eller baksidan av låret. Vid ryggskott får man ofta svårigheter med att röra sig normalt och ibland kompenserar kroppen för ryggsmärtan så att formen på ryggen förändras, detta tillstånd försvinner när smärtan avtar. Ofta är alla rörelser smärtsamma samt begränsade och det kan göra så ont att man tror att ryggen ska gå av. Vid ryggskott kommer smärtan oftast från flera olika strukturer som muskler, leder och ligament.

 

Ryggont vid idrott- trötthet:

Trötthetskänsla och smärta i ryggen i samband med träning är relativt vanligt. Trötthetskänslan och smärtan beror då oftast på överansträngning i vissa muskler och svaghet i andra, dvs att det blir en obalans mellan de olika muskelgrupperna i rygg och bål. Det är även vanligt att kraftöverföring mellan överkropp och benen inte är optimal och att vissa muskler då får arbeta för hårt och andra är svåra att aktivera.

Ryggont kan också uppstå om man trappat upp träningen för fort /för mycket på kort tid så att kroppen inte hunnit stärka upp berörda strukturer som då blir överbelastade.

 

Diskbråck- ländrygg:

Disken är den struktur som ligger mellan kotorna i ryggen och fungerar som en stötdämpare. Man kan få en spricka i disken eller så kan disken bukta ut vilket kan leda till att den kan börja trycka på exempelvis en nerv. Detta kan leda till att smärtan inte bara sitter i ryggen utan sprider sig till ett större område tex ut i ett ben. Diskbråck läker oftast av sig själv men smärtan och tiden för läkning kan begränsas med behandling och adekvat träning.

I det akuta skedet är det viktigt att lyssna på kroppens signaler men försöka hålla dig rörlig och i detta skede kan smärtstillande medicin vara till hjälp.

Det är vanligt att man har haft återkommande besvär med smärta i ryggen innan man får ett diskbråck.

Väldigt få behöver operation för sitt diskbråck.

 

Symtom på Diskbråck- Ländrygg:

Begränsad rörelse i ryggen på grund av smärtan. Smärtan kan stråla ut i ben och öka vid hosta, nysning, skratt eller krystning. Ibland kan man även få känselbortfall och eller svaghet i benet.

Vid sällsynta fall kan man få problem med tarm och blås funktion, då bör man söka läkarvård akut, likaså om besvären ökar eller inte förbättras inom 4 veckor.

 

Ischias/ Falsk ischias:

Ischias är namnet på en stor nerv som går från ryggen ned genom baksida lår mot foten. Det man ofta kallar ischias är en påverkan på nervroten vid ryggraden eller där nerven går ut från ryggraden. Detta kan ske antingen genom tryck på nerven av exempelvis ett diskbråck eller annan retning av nerven. Vid ischias smärtar det på ena sidan i sätet och/ eller ner i ett ben. Ischias smärtan kan vara konstant eller öka/ minska beroende på om man står, sitter eller ligger ner. Smärtan kan vara allt från domningar, pirrningar till en skarp huggande smärta och i vissa fall kan även styrkan i benet och foten påverkas så att man blir svagare. Ibland är smärtan så hög så att det kan vara svårt att sitta, stå eller gå. Att böja sig framåt kan provocera smärtan då man får ett ökat drag i nerven.

Ett annat tillstånd är så kallad Falsk ischias. Då är inte nervroten vid ryggraden påverkad utan det kan bero på annat mekaniskt tryck på nerven i tex sätesmuskulaturen. Liknande symtom kan även uppstå på grund av muskelspänningar. Om man har Falsk ischias sträcker sig sällan smärtan nedanför knät utan den brukar oftast vara som mest intensiv i sätet och en bit ner på baksida lår och höft.

 

Sträckning eller bristning i ryggen:

Sträckning eller bristning i ryggens muskler kan uppstå vid hastiga rörelser av ryggen både vid idrott eller i vardagen. Oftast handlar det om mindre bristningar i musklerna längs ryggraden. Ryggen har många både stora och små muskler. En bristning sker oftare i de långa lite större ryggmusklerna. En muskelbristning i ryggen ger sällan någon större blödning så det är ovanligt med blåmärken. Symptomen vid mindre muskelbristning/ sträckning i ryggen är väldigt lika och svåra att skilja åt. Smärtan upplevs som huggande i vissa rörelser och man kan finna en trycksmärta i skadeområdet.

 

Behandling vid ryggsmärta/ ryggbesvär:

Vid ryggsmärta/ ryggbesvär är det viktigt att göra en grundlig undersökning för att ta reda på orsaken till att besvären uppkommit. Efter att ha ställt en diagnos går behandlingen ut på att återställa funktionen i besvärsområdet för att optimera läkningsprocessen.

En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast används ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering kombinerat med mjukdelsbehandling, som massage och stretching. Vid behov används även olika typer av elbehandlingar, som tex scanlab (djupgående värme) och diadynamisk ström. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.

 

Nacksmärta

Nacksmärta är ett väldigt vanligt symptom. Ungefär hälften av Sveriges befolkning drabbas någon gång av nacksmärta under livet. Den vanligaste orsaken till nacksmärta är statisk och/ eller ensidig belastning. Det kan gälla inom både idrott och arbete.

Nacksmärta kan delas in i akut eller kronisk smärta. Med kronisk smärta menas nacksmärta som varat mer än tre månader.

I de flesta fall av nacksmärtor, både akuta och kroniska, kallar man dem för ospecifika eller funktionsberoende, vilket innebär att det inte är någon strukturell skada i nacken. Smärtan kommer då ifrån tex muskler, leder eller ligament. Nacksmärtan kan var i ett mindre eller ett mer utbrett område i nacken. Ofta upplevs nacken stel och mindre rörlig pga smärtan. Andra vanliga symptom som kan tillkomma vid nacksmärta är huvudvärk och yrsel som beror på muskelspänningar.

Nacksmärta delas också in i lokal smärta i nacken och nacksmärta med utstrålning till skuldra/arm.

 

Nackspärr:

Nackspärr uppkommer ofta efter en hastig rörelse med huvudet eller efter att man har sovit i en olämplig ställning. Oftast har man svårare att röra huvudet åt ena hållet, det kan även smärta att böja huvudet framåt och/ eller bakåt. Smärtan kommer vanligen från muskulatur som ligger i kramp. Värken och stelheten går oftast över av sig själv men med rätt behandling lindras besvären snabbare.

 

Diskbråck i nacken:

Disken är den struktur som ligger mellan kotorna i ryggen och fungerar som en stötdämpare. Man kan få en spricka i disken eller så kan disken bukta ut vilket kan leda till att den kan börja trycka på exempelvis en nerv. Detta kan leda till att smärtan inte bara sitter i nacken utan sprider sig till ett större område i skuldran och ut i arm.Diskbråck läker oftast av sig själv men smärtan och tiden för läkningen kan begränsas med behandling och adekvat träning.

Väldigt få behöver operation för sitt diskbråck.

 

Symptom på Diskbråck i nacken:

Smärtområdet kan skilja sig mycket från person till person. Smärtan kan vara belägen i nacken, mellan skulderbladen och även stråla ut i armen. Smärtan kan variera från lindrig till intensiv ilande, huggande smärta. För vissa går det att minska symptomen genom att ändra position på axel eller nacke. Men för andra kan det vara svårt att hitta smärtfritt läge . I det akuta skedet är det viktigt att lyssna på kroppens signaler men försöka hålla sig rörlig och i detta skede kan smärtstillande medicin vara till hjälp.

 

Behandling av nacksmärta/ nackbesvär:

 

Vid nacksmärta/ nackbesvär är det viktigt att göra en grundlig undersökning för att ta reda på orsaken till att besvären uppkommit. Efter att ha ställt en diagnos går behandlingen ut på att återställa funktionen i besvärsområdet för att optimera läkningsprocessen.

En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast används ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering kombinerat med mjukdelsbehandling, som massage och stretching. Vid behov används även olika typer av elbehandlingar, som tex scanlab (djupgående värme) och diadynamisk ström. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.


Önskar du hjälp?

Kontakta oss här