08-34 21 22

Hälsporre – Plantar Fasciit


Vid hälsporre smärtar det under hälen eller i hålfotssenan (plantar fascian). Vanligtvis gör det mer ont på insidan i fotvalvet där senan är som tjockast. Hälsporre är en vanligt förekommande åkomma. Det beräknas att ca 10-15 % av den vuxna befolkningen drabbas någon gång under livet. Hälsporre är lika vanligt hos idrottare som hos den genomsnittliga populationen. Hälsporre är ej vanligt förekommande hos barn, många förväxlar hälsporre med tillväxtssmärta i hälbenet, severs sjukdom. Läs mer om severs sjukdom här.

 

Vad är hälsporre?

Tidigare trodde man att det bildades en förkalkning i hälbenet, därav namnet hälsporre. Det har visat sig att det är hålfots senans fäste som blir överbelastat.

Vid överbelastning sker det mikrobristningar i senan som leder till att senan förtjockas och på sikt kan det även växa in blodkärl med nervändar i senan (neurovaskularisering). Detta kallas för tendinos eller tendinopati. Vid kronisk hälsporre kan det även ha bildats förkalkningar i senvävnaden. Det finns ingen inflammation i senan.

 

Symtom

De fem vanligaste hälsporre symtomen är:

 1. Smärta på morgonen. Det gör väldigt ont det första stegen på morgonen när du kliver ur sängen. Det beror på att senan är kall och har dragit ihop sig under natten.
 2. Startsmärta- Startsmärta är ett annat vanligt hälsporre symtom. Liknande morgon smärtan så gör de ont om du har suttit stilla en stund och ska resa dig. Denna smärta är normalt mindre smärtsam än morgon smärtan.
 3. Kramp eller sendrag i hålfotssenan (plantar fascian).
 4. Belastningsrelaterad smärta: Detta hälsporre symtom är olika beroende på hur långt gången hälsporren är. De flesta upplever att efter den initiala start smärtan så går det bättre att gå när man har kommit igång. För vissa så känns det bra så länge de rör sig och har bra skor på sig. Och för andra kommer smärtan tillbaka efter en viss tids gående och ökar sedan med belastningen.
 5. Vilovärk- Detta hälsporre symtom är vanligt hos de som har ett stående och gående arbete. Det är vanligt att få en molande och brännande smärta i vila på kvällen efter en dags arbete.

 

Orsaker

Hälsporre beror på överbelastning av hålfotssenan. Vanliga orsaker är:

 • Ökad belastning under kort period. Ökning av distans, intensitet eller frekvens av träning som exempelvis löpning eller gående.
 • Ökad belastning på hårt underlag.
 • Gående och stående belastning i platta skor eller med gamla skor som har tappat dämpnings förmågan.
 • Viktuppgång.
 • Onormalt höga eller låga fotvalv.
 • Bristning i hålfotssenan.

 

Riskfaktorer

 • Högt BMI hos icke idrottare. Det är inte en risk med högt Lean BMI, dvs högt BMI pga muskelmassa.
 • Nedsatt rörlighet i dorsalflextion (uppåtböjning) i fotleden.
 • Stående och gående yrken.
 • Löpning på hårt underlag eller med spikskor.
 • Onormalt höga eller låga fotvalv.

 

Behandling

Hälsporre behandling vecka 1-4 efter debutsymtom

Vilken typ av hälsporre behandling som utförs beror på hur länge patienten har haft hälsporre symtom. De första 1-4 veckorna från det hälsporre symtomen debuterar behandlas det med diatermiskt ström, laserbehandling samt hälsporre tejpning. Det är väldigt viktigt att avlasta foten i detta skedde. Försök att minimera gåendet för att ge kroppen en chans att läka. I denna fas är det även viktigt att undvika excentrisk träning, exempelvis excentriska tåhävningar. All träning där foten utsätts för en stöt ska undvikas.

 

Hälsporre behandling vecka 4- framåt 

Efter 4-6 veckor så bildas ärrvävnad/förtjockning och neurovaskulistering i senan. Det växer in små blodkärl med nervändar i senan. Detta orsakar smärta. Hälsporre behandling består av flera komponenter. En kombination av stötvågsbehandling, laserbehandling, rehabiliteringsträning samt tejpning av hälsporren. Hälsporre behandlingen är till för att hjälpa kroppen med läkningsprocessen alternativt att starta om läkningsprocessen om besvären varit långvariga.

 

Stötvågsbehandlingen har följande effekt:

 • Ökat cell genomflöde
 • Ökad cellmetabolisk aktivitet/celldelning
 • Reducering av fibrös vävnad/minskning av förtjockning i senan
 • Smärtlindring
 • Ökad produktion av proteiner, kväveoxid samt specifika tillväxtfaktorer
 • Slå sönder inlagrade kalkbildningar i senvävnaden.

 

Medicinsk laserbehandling

Lågeffektslaser (LLLT) är ljus som överför koncentrerad energi till cellerna. Cellerna utnyttjar energin från laserljuset och ökar celldelningen. Behandlingen är helt smärtfri.

Laser har följande effekter:

 • Inflammationshämmande effekter
 • Smärtlindrande
 • Minskar svullnad
 • Påskyndar läkning genom att öka celldelning

Hälsporre behandling har som bäst effekt de 7 första månaderna efter debut. Vänta inte för länge innan ni söker hjälp för att behandla hälsporre.

Kortisoninjektioner är ej att rekommendera. Det finns ingen forskning som stödjer att kortisoninjektioner är någon form av långvarig effekt på hälsporre då hälsporre ej beror på inflammation. Det finns även risker med injektionen såsom, infektion, ruptur av plantar fascian/hålfotssenan, missfärgning av hud pigment, minskning av fettvävnad i hälkudden.

 

Hälsporre stretching

Stretching har visat god effekt för att smärtlindra vid hälsporre. Att stretcha både vadmuskulaturen samt plantar fascian/hålfotssenan har smärtlindrande effekt på hälsporren. Stretching av vadmuskulaturen kan öka rörligheten i fotleden, då man har sett samband med ökad risk för hälsporre vid inskränkt rörlighet i dorsalflextion (uppåtböjning) är detta viktigt att få tillbaka full rörlighet. Rekommendationen för hälsporre stretching är 1-3 gånger/dag.

 

Tejpa Hälsporre

Tejpning vid är till för att avlasta hålfotssenan/plantar fascian. Tejpningen lyfter fotvalvet samt pressar ihop hälkudden vilket leder till att plantar fascians fäste avlastas.

Detta leder till smärtlindring och ger senan avlastning så att den kan läka lättare.

Nedan ser du ett videoklipp på hur du kan göra för att tejpa hälsporre/plantar fasciit.


Önskar du hjälp?

Kontakta oss här