08-34 21 22

Muskelbristning / Sträckning


Muskelbristning – en vanlig idrottsskada

Muskelbristning är en vanligt förekommande idrottsskada, som oftast uppstår vid explosiv aktivitet. Fotbollsspelare och friidrottare och utövare av andra explosiva sporter är i riskzonen. En muskelbristning kan även uppstå på grund av upprepade ensidiga rörelser eller om muskeln är försvagad av exempelvis ålder eller brist på träning.

En muskel är uppbyggd av många små muskelfiber. När muskeln utsätts för överbelastning kan det leda till en muskelbristning eller sträckning dvs. att en eller flera muskelfibrer går av. Muskelbristning är en vanlig idrottsskada.

Orsaker till muskelbristning

 • Explosiva rörelser och snabba riktningsförändringar
 • Upprepade ensidiga rörelser
 • Försvagade muskler på grund av ålder eller brist på träning
 • Plötslig ökning av träningsintensitet

Symtom på muskelbristning

 • Huggande smärta i muskeln vid skadeögonblicket
 • Efterföljande ömhet och muskelsvaghet
 • Svullnad och eventuell blödning inom muskeln
 • För ”lårkaka”, smärta och svullnad vid direkt trauma

Typer av muskelbristning

 1. Sträckning eller Sträckskador- Distentionsruptur
 2. Direkt trauma- Kompressionsruptur

Sträckning – Distentionsruptur

Sträckskador eller sträckning uppstår huvudsakligen i muskel-sen-övergången i samband med maximalt muskelarbete. De vanligaste drabbade områdena är baksida lår-hamstrings, insida lårmusklerna-adduktor, stora vadmuskeln-gastrochnemius. Men även andra muskler kan bli drabbade av muskelbristningar.

Vid skadeögonblicket känner utövaren en huggande smärta från muskeln med en efterföljande ömhet och muskelsvaghet. Hon eller han kan till och med känna en ”grop” i muskeln direkt efter skadan. Det ersätt efter hand av en svullnad pga. blödning i muskeln.

Direkt trauma- Kontusionsrutur

Denna typ av muskelbristning sker när muskeln blir utsatt för en spark, slag eller någon annan form av direkt våld mot muskeln. Vanligaste lokalisationen är framsida lår-Quadriceps när exempelvis träffas av motståndarens knä. Detta leder till en inre blödning i musklaturen. Detta brukar betecknas som en ”lårkaka”.

Behandling av Muskelbristning/Sträckning

När skadan har skett så är det viktigt att så snabbt som möjligt på börja akut behandling enligt PRICE (se nedan).

 • Protection (Skydd): Sluta träna direkt för att förhindra ytterligare skada.
 • Rest (Vila): Undvik aktiviteter som belastar den skadade muskeln.
 • Ice (Is): Applicera is för att minska smärta och blödning. Isen ska inte vara i direkt kontakt med huden.
 • Compression (Kompression): Använd elastisk binda för att minska blödning och svullnad.
 • Elevation (Högläge): Håll den skadade delen högre än hjärtat för att minska blödning

Hur snabbt man börjar behandla har stor inverkan på hur snabbt man blir skadefri. Tryck i form av påläggning av elastisk binda bör ske inom minuter efter skadan har skett.

Rehabilitering

Dag 1-2

De första 48 timmarna efter skadetillfälle förekommer det en blödning i muskel. Då är det viktigt att man inte ökar cirkulationen i muskeln. Dvs. ingen träning, massage eller stretching av det skadade området där muskelbristningen är lokaliserad. Det är bra att behålla tryckbehandlingen under de första 48 timmarna för att minska blödningen. Även isbehandling över muskelbristningen/sträckningen minskar blödningen. Is bör dock inte vara i dirket kontakt med huden och inte längre än 20 minuter.

Dag 3-5

Efter 72 timmar kan cikulationträning påbörjas för att påskynda läkningen av muskelbristningen/sträckningen. Lätt promenad eller cykling på stationär cykel med lätt motstånd. Ingen löpning eller stretching. Dag 3 ska du även uppsöka specialist för behandling i form av massage, tvärafriktioner och elbehandling. Ju längre du väntar med att påböja behandling dessto längre blir din rehabiliteringsfas. Ju snabbare behandlingen påbörjar dessto mindre risk för att ärrvävnad bildas i muskeln där muskelbristningen/sträckningen är lokaliserad.

Dag 5-

Efter dag 5 påböjas rehabiliteringsfasen. Hur lång rehabiliteringsfasen är beror på är muskelbristningen är lokaliserad och vilken typ av muskelbristning/sträckning det är. Under rehabiliteringsfasen hjälper vi dig med att lägga upp ett träningsprogram så att du så snabbt som möjligt kan återgå till din idrott. Rehabiliteringsträningen består av styrke, balans och konditionsträning.

Akut behandling av muskelbristning

Enligt PRICE

P- Protection-Skydd

När skadan har skett är det mycket viktigt att man slutat med träningen direkt för att blödningen i muskeln inte ska öka.

R- Rest- Vila

Se ovan

I- Ice- Is

Kylbehandling har två effekter. Är främst smärtlindrande men har även effekt på blödningen. När man lägger en vanlig ispåse, minskar genomblödingen 2 cm ner på djupet med endast 5-10% de första 10 min, men med mer är 50% inom en halvtimme.

C- Compression- Kompression

Kompressionsbehandling med elstisk binda är den viktigaste åtgärden för att minska blödningen i muskeln. Ju snabbare desso bättre! Hur snabbt man får på tryck påverkar hur lång rehab perioden blir ju snabbare på med tryck desso snabbare tillbaka till idrotten efter idrottsskada.

E- Elevation- Högläge

Högläge är en åtgärd för att minska blödningen. För att högläget ska ha någon effekt så måste en skadade delen lyftas 30 cm ovanför hjärtat.

Läkningstid för muskelbristning

Läkningstiden varierar beroende på skadans svårighetsgrad och den drabbade muskelns läge. Generellt tar det flera veckor till månader för en fullständig återhämtning.


Önskar du hjälp?

Kontakta oss här