08-34 21 22

Hälseneinflammation


Hälseneinflammation vanligt bland löpare

Hälseneinflammation är en vanlig idrottsskada, särskilt i samband med aktiviteter som innehåller mycket löpning och hopp. Inte minst är hälsmärtor vanliga bland långdistanslöpare. Forskningsstudier har visat att nära hälften av alla löpare som springer 60-70 kilometer i veckan drabbas av hälseneinflammation.

Skadan uppstår ofta när man har tränat på ett annorlunda sätt än vanligt, eller när träningen har varit hårdare än normalt. Hälsenan kan då skadas av både överbelastning och upprepade småtrauman.

Olämpliga promenadskor, dåliga träningsskor och övervikt är två andra vanliga orsaker till att man drabbas av hälseneinflammation.  Även skillnad på benens längd, träning på för hårt underlag eller bristande stabilitet i bålen kan påverka i negativ riktning.

Hälseneinflammation symptom

När man drabbas av hälseneinflammation sitter smärtan oftast på utsidan av hälen, 5-10 centimeter från hälen. Smärtan kan även förekomma längre ned på foten, där senan fäster in mot hälen. Man kan drabbas av svullnad eller knölar på senan. Stelhet i hälen och vaden är inte heller ovanligt, då främst på morgonen.  Hälen kan smärta både vid vila och vid belastning av hälsenan. Svullnad, ömhet och knaster i senan (så kallade krepilationer) kan även förekomma vid kronisk hälseneinflammation.

Hälseneinflammation behandling

Först måste vi ställa en diagnos och ta reda på varför du har drabbats av hälseneinflammation. På det sättet kan du undvika framtida inflammationer i hälen. OBS! Inflammationshämmande mediciner som Voltaren och Ipren fungerar inte mot hälseneinflammation. Detta beror på att det i realiteten inte handlar om en inflammation, utan om degeneration eller mikrorupturer, så kallad tendinos.

När diagnosen är ställd så hjälper vi till att behandla orsaken till din hälseneinflammation.

Stretching och anpassad styrketräning, samt även massage, kan användas för att lindra symtom och främja läkning av din hälsena. Här är det viktigt att komma ihåg att senor kan ta lång tid att läka, så det gäller för både sjukgymnasten och patienten att ha tålamod. Rehabiliteringen av hälseneinflammation kan ta allt ifrån tre månader till ett år. Viktigt är att tänka på att inte börja idrotta för snabbt, forskning har visat att skaderisken är stor vid återgången till idrott efter otillräckligt rehabilitering.

Stötvågor och laser är behandlingsformer som visat sig fungera bra mot denna åkomma. Har du fått problemen på grund av att du sätter foten och skjuter ifrån på ett felaktigt sätt så kan vi korrigera fotställningen, ofta med speciella inlägg i skorna. Speciella hälkuddar eller klackförhöjning kan också vara aktuellt.  För elitidrottare kan besvär med hälseneinflammation i vissa fall göra att det kan bli aktuellt med kirurgiska ingrepp.

De allra flesta blir bättre om de får rätt behandling av sina hälseneproblem.


Önskar du hjälp?

Kontakta oss här