08-34 21 22

Idrottsskada


Den vanligaste idrottsskadan

Visste du att 85% av alla idrottsskador är knäskador. Av alla idrottsskor uppstår är ca 20% vid kontakt med annan person och ytterligare 80% på grund av överbelastning. En tredjedel av alla akuta idrottsskador uppstår vid fallolyckor.

Orsaker till idrottskador

Fysisk träning har en stärkande effekt för muskler, senor och skelett. Även om fysisk träning har positiva effekter så finns också skaderisker med träning. Olika individer tål olika mycket träning och det beror på olika faktorer. Dessa faktorer delas oftast in i inre och yttre faktorer. De inre faktorerna är individrelaterade och psykologiska, de yttre faktorerna är relaterade till miljön och omgivningen. Oftast beror idrottsskador på en kombination av inre och yttre riskfaktorer. En idrottsskada kan ske vid ett specifikt tillfälle till följd av en utlösande faktor, eller över tid på grund av överbelastning. Det är viktigt att i rehabiliterande och skadeförebyggande syfte identifiera en individs inre och yttre riskfaktorer.

Exempel på inre faktorer:

 • Ålder
 • Kön
 • Övervikt
 • Undervikt
 • Tidigare idrottsskador.
 • Anatomiska felställningar t.ex benlängdsskillnad
 • Nedsatt balans
 • Nedsatt koordination
 • Muskelsvaghet
 • Muskelobalans
 • Nedsatt rörlighet, obalans i rörlighet, instabilitet i led.
 • Psykosociala faktorer så som stress, oro och rädsla.

Exempel på yttre faktorer:

 • För tung belastning
 • Repetitivt arbete
 • För hastiga rörelser
 • För snabb stegring av träning,  “To much to soon” som man ofta pratar om inom idrottsmedicin. Är en av de vanligast skadeorsakerna.
 • För hög intensitet
 • För lite återhämtning
 • För ensidig träning
 • För oregelbunden träning
 • Bristfällig teknik
 • Dålig eller felaktig utrustning,
 •  Även miljön kan påverka så som väder, vind, underlag och temperatur.

Den vanligaste orsaken till idrottsskada är börja träna för tidigt när man har skadat sig. Återgång till idrottande innan man har läkt och är helt rehabiliterad och har återfått styrka och funktion ger ofta tillbakaslag och gör att det blir en längre rehabiliteringsprocess.

Effektiv behandling av idrottskada

Kontakta oss idag för rådgivning för hur du bäst kan behandla din idrottsskada.


Önskar du hjälp?

Kontakta oss här